ZÁSTUPCE 

Zástupce v rodinném systému je člověk, který aniž by o tom věděl, zastupuje pro někoho blízkého osobu, kterou blízký ztratil, nebo která byla vyloučena z rodiny.

Důsledkem je, že zástupce cítí pocity, kterým nerozumí, neví kde se berou. Tato dynamika je většinou skrytá všem zúčastněným.

Klientka popisovala problematický vztah s manželem, oba jsou nespokojení, muž řeší krizi alkoholem. Žena je o 10 let starší než muž.

Podle dynamiky jejich vztahu, se nabízela otázka, zda v její rodině někdo zemřel za zvláštních okolností?

Ano, klientky bratříček zemřel, když mu bylo 6 let. Z vyprávění bylo patrné, že jí celý život chybí.

Bratríček byl o 10 let mladší, tak jako její muž, což paní nedala doposud do souvislostí.

Hypotéza, že pro ni muž zastupuje bratra a tím vznikají problémy mezi partnery, se potvrdila ve chvíli, kdy paní dál vyprávěla o bratříčkovi a jen tak mimoděk řekla jeho jméno, které bylo stejné jako jméno jejího muže.

Při další práci s klientkou se hypotéza potvrzovala a podařilo se tak pomocí konstelací srovnat vztah k mrtvému a tedy následně i k manželovi.

V konstelaci měla zásadní význam věta pronesená k manželovi: “Viděla jsem v tobě někoho jiného.”

 

 

 

Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING