SLOVA, KTERÁ SE NEŘEKNOU, SE NEVYŘČENÁ VRACÍ  Klientka, jejíž abstinence začala před rokem převozem na záchytnou stanici a pokračovala léčbou závislosti, měla po roce sen, ve kterém se ocitla znovu na záchytce. Sen – Jsem na záchytce a na vedlejším lůžku je muž, který pořád mluví. Jdu zaklepat na sestru, že to je hrozný, ať ho dají pryč. Sestra přes okénko ve dveřích říká, že to nejde, že je to můj otec a tak tam musí zůstat. S klientkou jsme pojmenovaly význam snu: otec jí mluví stále do života, přestože je již mrtvý. Klientka si uvědomuje, že v přítomnosti otce měla vždy strach, aby neudělala něco špatně a ten pocit má i v současné době. Požádala jsem klientku, aby se vrátila do snu a aby ho dokončila tak, aby se postarala o svoji spokojenost. Klientka nejprve chtěla utéct oknem, ale okno nenašla a zároveň jsme pojmenovaly, že útěk není dlouhodobým řešením jejího vnitřního hlasu, který jí říká, že něco dělá špatně. Nabízím klientce rozhovor s otce. Oba v imaginaci pláčou. Klientka si připouští, že jí otec chybí. Z rozhovoru vyplývá tendence být tu pro otcovy pocity, tak jak to dělala celé dětství. Klientka měla možnost sdělit otci, co cítí, oddělit se od otcova vlivu, vyjádřit, že jí otec chybí, převzít zodpovědnost za svůj život, říct otci, že se o sebe postará. V ten moment klientka stále se zavřenýma očima, v údivu a s úlevou říká: On odchází. Po té, co klientka sdělila otci vše, co měla na srdci, mohl otec odejít. Na symbolické úrovni propustila mrtvého otce, jehož vliv v jejím životě byl stále přítomný.    
ZACYKLENÍ Zacyklení je opakující se chování a s ním opakující se důsledky. Tak se například můžeme znovu a znovu ocitnout ve vztazích, kdy se obětujeme, přitahujeme tak partnera, který je závislý, agresivní nebo manipulatvní a znova se ocitáme v roli oběti. Zacyklení je stav, kdy rozumem chápeme, že není dobré po ukončení vztahu s alkoholikem znovu začít vztah s člověkem, který “trochu více” pije, a přesto po čase zjišťujeme, že přesně to jsme opět udělali. Dobrým příkladem zacyklení je vztah, kdy jeden z partnerů reaguje na ublížení (rozuměj chování jiné než od druhého očekával), ukřivděním. Bývá časté, že druhý z partnerů je naučený z dětství přizpůsobit se manipulaci ukřivděného rodiče, nyní partnera a plnit jeho očekávání. Výsledkem je nikoliv laskavá pozornost, po které ukřivděný partner touží a dětsky jí vyžaduje, ale pouhé přizpůsobení se, plnění toho, co je vyžadováno. Ukřivděný tak nedostává po čem touží, čímž se křivda posiluje a prohlubuje. Partner zvyklý přizpůsobit se je přetížený, což se může projevit alkoholismem, nevěrou či nemocí. Jediná cesta jak přerušit zacyklení, je porozumět svým potřebám, nahlédnout chování, jakým je dosahujeme a převzít za toto zodpovědnost. Ukřivděný musí rozpoznat, kde vznikla křivda, která nesouvisí s partnerem, jaká potřeba se za tímto pocitem skrývá a jakým způsobem tuto potřebu naplnit tak, abychom nezůstávali v dětské pozici. Ten, kdo se přizpůsobuje, musí rozpoznat, kde tento návyk vznikl, co mu přináší a převzít zodpovědnost za to, co tím vytváří. Výsledkem je dospělost, svobodná volba a zralá láska.      
TROJÚHELNÍK  Klientka je ve vztahu, kde partner s nímž má dítě, udržuje nezávazné flirty s jinými ženami. Opakovaně jí nabízí, zda by nechtěla zvážit polyamorní vztah. Klientku to trápí a nerozumí tomu proč se to děje, proč v tomto vztahu zůstává a dělá, že jí to nevadí. Vyšlo najevo, že tento trojůhelník není v jejím životě jediný, že již od dětství se ocitá v trojůhelníku se svými rodiči, kde slouží jako jejich prostředník. Pro každého z nich, protože si navzájem nejsou partnery, zastupuje blízkou osobu, stojí na místě partnera. To došlo tak daleko, že se ocitla v dalším trojúhelníku se svojí matkou a její první láskou. Matky láska se po letech vrátila do života matky a dcera s matkou udržuje toto tajemství. Zároveň je jí líto otce. Z příběhu je patrné, že trojúhelník v jejím partnerském vztahu je důsledkem rodinného zapletení a že je důležité začít ho řešit na místě, kde vznikl, tedy v původní rodině. Klientka si stanovila hranice v kontaktu s rodiči, v konstelacích se postavila do pozice dítěte, která ji přísluší. Ponechala matce zodpovědnost za vazbu s první láskou a tím se vyvázala z lítosti vůči otci, s vědomím, že je zde jen dítě. To ji umožnilo lépe vnímat sebe, své hranice a potřeby a to i v partnerském vztahu, změnil se její způsob komunikace s partnerem a není již k mání pro trojúhelníkovou dynamiku. Postarala se tak v terapii o svůj díl zodpovědnosti za to, co ji v partnerském vztahu trápilo.      
HODNÁ HOLKA HODNÝ KLUK Hodný hodná je zakletí, které slouží k tomu, jak si získat lásku jednoho z rodičů tím, že plní očekávání tohoto rodiče a později i širšího okolí. Zakleti spočívá v tom, že je svět rozdělen na dobrý a zlý. Hodnoceno, odsouzeno a vyloučeno je to, co rodič považoval za špatné. Dite naplňuje očekávání rodiče a cítí se zlé, pokud se jeho pocity či chování s ideálem neslučují. Jedna klientka slýchala: buď hodná, jinak maminka zemře… Co tvoří hodná holka hodný kluk: - odmítají agresi a tím ji vytváří, okolí většinou nevědomě to, co dotyčný popírá, produkuje - obětují se a tak se stávají obětí - zneužívají sami sebe tím, že jsou k dispozici očekáváním druhých a jsou tak okolím zneužíváni - nežijí svůj život, do vztahu nepřináší sebe a nemužou tedy ve vztazích dostat to, po čem touží, opravdovost a bezpodmínečné přijetí - v přítomnosti hodné holky hodného kluka jsou druzí, kteří si dovolí mít to jinak, ti zlí a sobečtí, které buďto hodnotí nebo omlouvá, jde o povýšený postoj - převládá morálka nad láskou, hodná holka hodný kluk nejsou ochotni převzít zodpovědnost, když vztah vyžaduje použití energie agrese, říct ne, nastavit hranice Kletba je narušena v okamžiku, kdy dotyčný začne pociťovat vztek na tuto roli, cítí se vyčerpaný a hurááá přestává ho bavit být hodným, začíná vnímat, že to co se mu děje, tvoří on a přebírá za to odpovědnost. Kletba ztrácí svoji moc ve chvíli, kdy mizí pojmy dobrý a zlý, takže není potřeba nic vyloučit ze života, všechno má své místo. Jak často jsi slyšel/a buď hodný/a? Pořad tě to ještě baví?    
TRAUMA JAKO ZDROJ  Pokud terapeut s klientem začne zpracovávat trauma, je potřeba jít krok za krokem a zároveň vytvářet bezpečný prostor. Jedním z přístupů jak pracovat s Traumatem je navázání kontaktu s traumatizovanou částí, avšak v přítomnosti dalších částí tak, aby vznikl podporující obraz. Příklady kontaktu s traumatizovanou části: 1. Když klientka začala navazovat kontakt s traumatizovanou částí, viděla ustrašenou holčičku za záclonou. Doporučila jsem jí, ať si sedne, aby ta malá neměla strach z té velké a ať se na ni jen dívá. Po chvíli holčička odhrnula záclonu a přiblížila se. Klientka měla možnost ji říct pár slov, po kterých ta malá povyrostla a zklidnila se. Traumatizovaná část tak poskytla informaci, že potřebuje pozornost a bezpečí. 2. Traumatizovaná část klientky cítila vztek, který si klientka nedovolí v životě projevit a tak ji chybí energie. Tato část klientce přinesla informaci, že potřebuje vztek vyjádřit, na dotaz jak, začala její část boxovat. Když klientka stála v přežívající části, vybavilo se jí, že má doma červenou blúzu, kterou vždy když si ji chce vzít, tak ji odloží s pocitem, že to je moc... Červená barva jako symbol vzteku krásně potvrdila toto téma a tak si klientka našla další způsob, jak se s energií vzteku spojovat krok za krokem. 3. Klientce, se kterou jsme procházely čtyřmi částmi nezbytnými pro práci s Traumatem, se ukázalo téma strachu z mužů. V okamžiku kdy stála na traumatizované části ji zazvonil telefon a volal ji dávno zapomenutý kamarád, se kterým se kdysi cítila ohrožená. Náhoda? Za mě synchronicita, kterou opakovaně zažívám díky této práci. Když se stane z traumatu ZDROJ, obdrží člověk DAR.
SNY jak porozumět významu snů z pohledu psychoanalýzy, 3 příklady z praxe: KABELKA Klientka měla sen, že odložila na lavičce kabelku, která se ztratila. Co pro vás znamená kabelka? Osobní věci, identita. Sen potvrdil, že klientka ztrácí svoji identitu v partnerském vztahu. Upřednostňuje pocity partnera. Klientka zvažuje rozchod, vypráví, jak se k ní partner nechová hezky. Upozorňuji, že kabelku odložila ve snu ona. Rozchod není řešením, pokud se nenaučíme ve vztahu zůstat u sebe a svých pocitů, namísto upřednostňování pocitů partnera. “ Bezohledný” partner nás učí zohlednit sebe. LOĎ  Jsou sny, které zrcadlí téma klienta, viz. předchozí příspěvek a pak sny, které odraží klientův vývoj: S klientkou jsme pracovaly na vztazích v rodině. Během terapie se jí zdál sen, který ukázal na to, jak se klientka posouvá v nabývání vlastní síly. Jsme s rodinou na ostrově a máme se vracet domů. Vim, ze loď ztroskotá a tak se rozhodnu zůstat. Když ostatní odpluli, zjišťuji, že to na ostrově není tak hrozné, jak jsem si myslela. Volá mi máma, že prý kdyby věděla, že jsem tam zůstala, zůstala by se mnou. 1. Klientka je již více sama za sebe, osamostatˇnuje se od původní rodiny, zůstává na ostrově. 2. Klientka se již stará o své bezpečí namísto záchrany svých blízkých. 3. Zjišťuje, ze její strach z osamostatnění byl větší, než odpovídá skutečnosti. 4. Klientka se více sblížila s matkou, jejich vztah se proměňuje, to se objevilo v závěru snu - telefonát matky z lodi. VÝCHODISKO A jsou sny, které namísto problému či vývoje ukazují řešení. Do třetice příklad analytického přístupu práce se sny: Klientce, která řeší svoji submisivni roli ve vztahu se zdál tento sen: Jsme s přítelem mezi lidmi a on laškuje se ženami. Říkám, že je mi to nepříjemné a odcházím. V tom se na mě otočí slečna, se kterou i v reálném životě mám problém a říká: já ti rozumim. Ptám se klientky, čím ve snu způsobila, že se ze sokyně stal spojenec? Tím, že se o sebe postarala, vyjádřila své pocity a odešla ze situace, ve které ji nebylo dobře. V reálném životě doposud dělala, ze ji laškování přítele nevadi, zůstávala a trpěla. Sen ukázal, co klientka potřebuje změnit ve svém chování, aby se cítila dobře. Tím se může změnit i chování jejího partnera k ní.    
KŘIVDA  Klientka sdílela na sezení pocit křivdy, kdy její maminka, která již zemřela, celoživotně upřednostňovala starší sestru. Otec sestry opustil rodinu, pak se narodila klientka, jejíž otec starší sestru adoptoval. O tom se nikdy nesmělo mluvit. Mapovaly jsme příběh maminky: maminka byla jako miminko odložena svou matkou a vyrůstala u adoptivnich rodičů. O tom se rovněž nesmělo mluvit. Nabídla jsem klientce ať se zkusí na maminku podívat jako na odložené dítě a chytit pocity, které takové dítě má: opuštění a přesvědčeni: nejsem dost dobrá, když mě matka odložila. Díky tomu se klientce rozkryla dynamika toho, co působilo v ženské linii jejich rodiny. Maminka se pod vlivem tohoto přesvědčeni snažila být vždy dokonalá, protože to považovala za jediný způsob jak získat lásku. To požadovala i po své mladší dceři, dokonalost. U starší dcery působil pocit opuštění, který prožila matka jako dítě a který promítla do starší dcery, jejíž otec odešel. Kompezovala tak na dceři to, co chybělo jí, ošetřovala tak svůj dětský pocit a zároveň ji chránila před pravdou, protože pravdu, že byla opuštěna matkou sama nikdy nepřijala. Dvě dcery zhmotnily její dvě části, trauma a jeho ochranu, pocit opuštění a perfekcionismus jako způsob, jak získat hodnotu. Když dcera porozuměla této dynamice, ulevilo se ji. Pochopila, ze chování matky nemělo nic společného s její hodnotou, ale s křivkou, která v životě matky působila.  
DĚTI A SMRT  Doprovázení dětí, kterým někdo umírá či zemřel, jsou součástí práce v hospici. 1. Holčička, které umírala maminka, přišla s babičkou. Než jsme šly za maminkou do pokoje, popsala jsem ji jak to tam vypadá, jak vypadá maminka a mluvily jsme o tom, co ona ví o maminky nemoci. Když jsme přišly do pokoje, nabídla jsem, že může mamince říct to, co by jí řekla, kdyby maminka odjížděla na dalekou cestu. " Mami, ať se ti tam líbí." 2. Chlapce, kterému umírala babička, která pro něj byla pečující osobou, jsem nechala nakreslit obrázek, který nám pomohl porozumět, co chlapec prožívá. Na obrázku byl příběh dítěte, které dal dospělák na strom a odešel. Dítě nedokázalo seskočit, vylezlo výš a zavolalo: pomooooc. Dospělák se vrátil, přistavil žebřík a řekl: už to nedělej. Ptala jsem se chlapce, co by on potřeboval od dospěláka namísto věty: už to nedělej? "Potřebuji, aby jsi už neodcházel." Díky tomu jsme mohli mluvit o strachu z opuštění, o osobách v jeho životě, na které se nyní může obracet, i o schopnosti říct si o pomoc. 3. S dítětem, kterému umíral blízký člověk, jsme pomocí pastelek pojmenovávali pocity, které nyní má a přiřazovali jim barvy. Hnědou chlapec spojil s obavami. Čeho se obáváš? "Že už to nikdy nebude jako dřív." Žlutá pak poskytla povídání o jistotách, které zůstanou a o tom co mu přináší radost bez ohledu na blízkost druhého člověka. Děti vědí, jsou intuitivní a rozumí... Nepodceňuj je, nezachráňuj je, jen vytvoř prostor klidu a bezpečí pro jejich otázky a pocity.
Provozováno na systému Ebenit - Tvorba webu a eshopu.
STATUS_IS__APP_RUNNING